pátek 19. května 2023

Konec destruktivní vlády se blíží

O tom, že naše současná vrchnost je to nejhorší od dob teroru a zaprodanosti marxistické vrchnost 50. let minulého století již nikdo soudný nepochybuje. To je první dobrá zpráva. Většina Čechů si tak přeje ukonbčení tohoto vládního marasmu. Jenže silové vládní složky jsou placeny za to sloužit vládě a cizím mafiánským zájmům, nikoli sloužit lidu naší země a chránit jej před globálním Zlem a jeho místními slouhy.

Proto se nelze divit, že i zdánlivě alternativní právníci raději přijmou danajský dar a přestanou se vymezovat vůči našemu členství v institucích, které pouze udržuje naše vazalské neokoloniální postavení a nechrání nás před válkychtivými militanty. Ani normálním lidem se nelze divit, že si chtějí zachovat alespoň ten zbytek jistot pravidelného příjmu a mlčí, aby o něj nepřišli.

Jenže události, o nichž se většina Čechů z médií nevlastněných a neřízených vlastenci nedoví, se stejně jako sociální čas urychlují. Ti, kdo donedávna třímali otěže globálního řízení, již nestačí reagovat na zrychlený vývoj ve světě a jejich vliv na globální dění tak rychle slábne. Nadcházející kongres BRICS+totiž  za rostoucího zájmu o členství v tomto mezinárodním společenství akcentuje základní téma kongresu - dedolarizaci jako nástroj odebrání mocenské energie Deep state USA a globální ChM. Nejde ale pouze o dedolarizaci.

Důkazů o nacistické povaze kyjevského loutkového režimu značně přibývá po veřejném prohlášení jeho představitelů, že nenávidí Rusy. Nacismus má nenávist k jiným národům jako svůj základní definiční rys. Ono to totiž úzce souvisí s Norimberským procesem v letech 1945 - 1946, na němž se nepodařilo v důsledku nevůle zástupců západních mocností provést denacifikaci důsledně. Lze dokonce říci, že eliminací nacistických špiček došlo k eliminaci pouze vrcholu ledovce a nacisté se vesele proháněli po světě a jejich potomci to činí dodnes.

Reiner Fuellmich je německoamerický právník, který spolupracuje s mnoha dalšími právníky na klíčovém úkolu současnosti - denacifikovat svět. K tomu slouží tribunál, který vychází  z onoho po konci 2. světové války. Proto má název Norimberk 2. Jeho přípravy probíhaly po několik let a nyní jsou u konce. Tribunál Norimberk 2 má dle Reinera Fuellmicha svoji činnost zahájit již v polovině června 2023. Co to znamená?

Znamená to obžalobu, vazbu a odsouzení těch, kteří nenávidí jiné národy a kteří řídili zločiny proti lidskosti nebo se na tom jakkoli podíleli. Zásadní změnou oproti tribunálu Norimberk 1 je to, že jediným gestorem je Ruská Federace jako nástupnický stát SSSR, který nesl hlavní tíhu protinacistického boje za druhé světové války a požadoval úplnou denacifikaci, tedy vykořenění nacismu jako zločinné ideologie a zločinných postojů. To znamená, že nikdo již nebude moci zabránit skutečně důsledné denacifikaci planety Země.

Jak již bylo zmíněno výše, nelze již pochybovat o nacistické povaze kyjevského režimu na Ukrajině, a to na základě mnoha nezvratných důkazů. Tyto důkazy jsou k dispozici designovanému týmu žalobců a jejich složení a rozsah je takový, že obhajoba nemá žádný  prostor pro zvrácení obžaloby a jen malý prostor pro možné snížení trestu. To je mi známo z ověřených zdrojů již nyní. Tribunál tak bude současně soudem za spáchané zločiny a současně ukázkou, kdo všechno podporoval nacismus.

Současná naše vrchnost se nijak netají tím, nejen že podporuje kyjevský režim a posílá mu vojenský materiál a finanční prostředky, ale že současně šíří lži těch, kteří se právem obávají o svou budoucnost vzhledem k podílům na spáchaných zločinech. Je totiž těmi zločinci řízena. To je samo o sobě jasným důkazem o závislosti naší země na cizí moci a také o tom, že denacifikace a demilitarizace v rámci SVO na Ukrajině probíhá úspěšně. Kdyby tomu tak nebylo, byli bychom již otroci nacistické diktatury i v naší zemi. Ne že by některé činy vládní moci neměly znaky diktátu dle nacistické ideologie.

Vzhledem k široké obžalobě vztahující se na osnovatele, provádějící i na pomáhající a podporující nacistické zločiny nastává efekt silné zpětné vazby i pro naši vrchnost. Ta si kupodivu plně neuvědomuje, za co bude již brzy pykat. Tolerance vyslovených lží a naopak snaha o umlčení nositelů informací vládní činitele jasně identifikuje jako ty, kteří nejen že porušují základní lidská práva, ale ještě k tomu hlásají nebo přímo provádějí zločinné ideologie. Oni si snad myslí, že Orwell měl na mysli SSSR a Tolkien jakbysmet.

Takže milá k despocii a podpoře nacismu nakročivší vládo - zlé skutky zasluhují trest a vy, vládní činitelé, kteří jste tomu nebránili, budete sdílet osud svých zločinných mentorů. Chtěli jste nepostižitenou moc a budete mít bezmeznou odpovědnost za své činy. Posedlost mocí je totiž znakem Ďáblova úkladu a démonizace lidské psychiky. Je marné se hájit nevědomostí, protože vrcholní rozhodovatelé musí vědět vše potřebné ke svému rozhodování. Je marné se hájit donucením ze strany zločinců, protože motivace přece není donucení a bylo možné ji odmítnout, že?

Tím skončí předlouhé období nepostižitelnosti mocných a zločinů páchaných jimi za pomoci démonických biorobotů, jimž odebrali lidskou duši. Lidskost bude nadále společně s mravností základem naší národní i mezinárodní společenské formace. Členové BRICS+ to již začínají poznávat.

Optimismus, přátelé! Soudný den se rychle blíží!

neděle 14. května 2023

 Neudržitelná stáda

Tisíce let trvá úsilí pseudoelit zestádovatět normální lidskou populaci, rozdělit ji a učinit ji svým otrockým stádem. Tak tomu bylo až donedávna.

Lidé ale nejsou zvířata a stádní chování jim nesvědčí. Čím dál více se však ukazuje, že pseudoelitám docházejí kádry a stáda se začínají chovat autonomně a začínají se opět spojovat. Co je to za stáda, která se sama bez příkazů zvenčí spojují? Je již zcela patrné, že sociální davo-elitářský systém se hroutí a lidé si začínají uvědomovat, že jim vládne psychopatická mafiánská struktura, která chce umlčet a indoktrinovat každého člověka, který touží po odpovědné svobodě.

My jsme ti, kteří se možná v mládí nechali tak trochu zestádovatět reálným socialismem v domění, že lidskost je i zásadou marxistické vrchnosti. Jenže časem jsme poznali, že žádná vrchnost neslouží nám, lidem, ale pouze sobě a svým globálním páníčkům, vesměs zločineckého charakteru. Toto poznání se nám zapsalo do vědomí a  my jdeme cestou světla, mravnosti a vzájemnosti. Nejsme dav či stádo, ale společenství svobodných lidí s lidským vědomím a duší. Naše řady mohutní, stádo nevědomých se rozpadá.
 
Každý člověk, který alespoň tuší, že je obětí parazitního řízení těmi, kteří jej mají pouze jako svého hostitele, se dříve či později vydá na cestu s námi. Tak končí stáda uměle vytvořená z uměle indoktrinoivaných nevědomých lidí. Bez lidského vědomí a duše je každý člověk odsouzen k svému hostitelskému osudu. Nedopusť to, člověče!


středa 3. května 2023

 Máte to za pár

Poselství od duše Mistra Jana: "Můžete mne nenávidět, můžete mnou pohrdat, můžete mne podceňovat, můžete mne ignorovat, můžete mne dokonce zbavit mého smrtelného těla, ale to již nic nezmění na neodvratné skutečnosti, že to máte za pár.

Ano, hovořím k vám, bezduché a bezbožné globální kreatury moci a peněz. Hovořím k vám kupčíci s lidmi a strůjci jejich temných osudů, protože vím, že neumíte naslouchat jemnému zvonění přírody a s ústy jí plnými ji ničíte každým okamžikem. My, lidé s lidskou duší jsme součástí přírody a vy dychtíte zničit nás. My jsme ale částečkami Všehomíra a Stvoření. Proto dokážeme po mnohá tisíciletí odolávat nástrahám Stvůr temnot. A vy to máte za pár.

GESARA není projekt idealistických snílků, je to návrat k lidství s lidskou duší. Je to nezměrné úsilí všech bytostí Světla naší galaxie zahnat z této těžce zkoušené, ale přesto stále krásné planety Země Temnotu a její prázdnotu nelidskosti. Naši galatičtí přátelé nám pomahají a hlídají nás a naši planetu, aby nedošlo k další, terntokrát již smrtelné katastrofě způsobené ješitnou sebestředností a opájením se technologickou mocí zaprodanou duální Temnotě.

GESARA již jako nevyhnutelný proces probíhá v řadě míst na světě. Snahy o rozpoutání jaderného globálního konfliktu jsou mně a mým přátelům nejen známy, ale jsou již podniknuta opatření k eliminaci použití jaderných zbraní.  Vaši sluhové tvořící naši dočasnou vrchnost netuší, co je tak jako vás čeká za podíl na páchaných zločinech proti lidskosti, za manipulaci s lidským podvědomím, na snaze zbavit nás lidského vědomí a svědomí. To vše jsou zločiny proti lidskosti a týrání dětí a žen pro adrenochrom a bezduché slasti jsou pouze vrcholem ledovce, na který váš Titanic brzy narazí. 

My, vědomí lidé, kteří neprodáváme sebe ani části sebe, my, kteří vnímáme sílu propojení a jsme si vědomi lidských a národních kořenů, nikdy svou zemi a své skutečné přátele nezradíme, tak jako oni nezradili, nezrazují a nezradí nás. My jsme ti, kteří stvoříme lidskou, nezávislou a přesto jednotnou společnost svobodných a mravními zásadami ve svědomí se řídících lidí a národů s tou nádherně lehkou, a přitom důstojnou lidskou duší. Takový je Záměr a tak jej i s vámi, přátelé, uskutečním v pravdě boží."

LIDÉ, PŘÁTELÉ, PŘESTAŇTE SE BÁT, PŘIJMĚTE SVÉ SVĚDOMÍ JAKO SVÉHO RÁDCE A PRŮVODCE A NECHTE SE JÍM VÉST K NALEZENÍ SVÉ DUŠE A K OSOBNÍ SVOBODĚ I NÁRODNÍ A LIDSKÉ SOUDRŽNOSTI. KAŽDÝ ČLOVĚK S LIDSKOU DUŠÍ JE ČLOVĚKEM SVOBODNÝM, PLNĚ ODPOVĚDNÝM ZA VŠECHNY SVÉ ČINY. NIKDO NAD NIKÝM NEMÁ MOC A KAŽDÁ PRÁCE PRO SPOLEČNOST JE NÁLEŽITĚ OCENĚNA. TI, CO NÁM CHTĚJÍ VLÁDNOUT, TO MAJÍ OPRAVDU ZA PÁR...PAK JE JEJICH SVĚDOMÍ DOŽENE...

Vaše GESARA/NESARA ČR

sobota 15. dubna 2023

Spojme se

Společně dokážeme změnit svět k lepšímu

Co je BRICS+? Je to spojení národů a jednotlivých zemí do svazku mezinárodní spolupráce. Jeho zakladateli jsou Brazílie, Ruská federace, Indie, Čína a Jihoafrická republika. V současnosti jsou v přístupovém procesu Alžírsko, Egypt, Mexiko, Irák, Írán, Saudská Arábie a další země se k přistoupení chystají. Již dnes je BRICS+ největším výrobcem zboží na světě, disponuje největšími zásobami přírodních zdrojů a představuje největší obchodní obrat. Jak je to možné?

BRICS+ je společenství postavené na společných pravidlech. Základním pravidlem je vzájemně výhodná hospodářská a obchodní spolupráce, kdy výhody z ní plynou všem stranám dle férových beznátlakových dohod. To je zásadní podpora dvoustranných i mnohostranných obchodních vztahů díky sdílení stále většího množství výrobních aktivit a technologií. Dosud má každá členská země právo si chránit ty své technologie, které jsou pro ni životně důležité. Nebýt parazitismu v dosavadním globálním hospodářství, kdy některé země žijí ze zdrojů jiných zemí, toto právo by přestalo mít smysl. BRICS+ je tak oázou bez parazitismu a bez neokoloniálních praktik, proto je tak přitažlivým pro většinu afrických, arabských a jihoamerických zemí. Týká se to ale také naší země a zemí střední a východní Evropy.

Nezávislost zemí BRICS+ na dosavadních neokoloniálních praktikách a systémech je dána vlastním systémem plateb. Ten spočívá v používání národních měn a zúčtovací clearingové banky, kde se měna kupujícího převádí na měnu prodávajícího rovnovážným měnovým kurzem založeným na paritních ukazatelích. Současně je možné dohodnout se na platbách v měně kupujícího nebo prodávajícího, což je výhodné při vyrovnané vzájemné obchodní bilanci.

Tak funguje BRICS+. není divu, že je stále více zájemců o členství v něm. Jakmile se spojené alternativní síly v naší zemi spojí a nahradí současnou destruktivní vládu, bude za Českou republiku podána přihláška do BRICS+.

neděle 19. března 2023

Výzva lidem

Lidé, probuďte se!

Máme nejhorší vládu v dějinách. Pro lidi nedělá nic, pouze má toho plná ústa a billboardy, co vše prý zvládla a potají nám škodí. Nezvládla nic, je to diktatura užitečných idiotů globální mafie. Vládnou nám diletanti neznalí globálního stavu  a tupí sluhové davo-elitářského systému. Tento mnohatisíciletý systém rozděluje lidskou společnost na úzkou řídící elitu, jejíž řízení je vůči zbytku populace parazitické a skrytě manipulativní a diktátorské. Elitě jde pouze o její prospěch, nikoli o běžnou populaci. To je typickým znakem psychopatů a sociopatů a podhoubím fašismu, nacismu a nelidské diktatury.

Žádný Mesiáš není hoden vaší pozornosti. Každý člověk je přirozeným pánem svého osudu. To, jaký bude osud každého člověka, záleží na tom, v jaké míře bude následovat své svědomí, ctít zásady mravnosti a tak naplnit své lidství. To je naše společná cesta. Nikoho nenutíme, aby s námi po ní šel, ale ukazujeme její výhodnost pro nás všechny. Jsme vděčni za každý vstřícný krok každého z vás. Jsme vděčni, že se společně z pasivní mlčící většiny staneme nemlčící vědomou sebeřídící většinou, která se řídí svědomím a mravními zásadami.

Všichni již víme, co nechceme:

 • Nechceme válčit a bojovat s fiktivními nepřáteli.
 • Nechceme být hostiteli parazitů.
 • Nechceme být otroky.
 • Nechceme být nikým a ničím manipulováni.
 • Nechceme třít bídu s nouzí.
 • Nechceme trpět fyzicky ani duševně.
 • Nechceme jen přežívat.
 • Nechceme nikomu sloužit než sobě a navzájem.
 • Nechceme být slabí a bezmocní.
 • Nechceme, aby nás komandovali jiní.
Jesliže skutečně nechceme těchto deset věcí, je to základem pro to, abychom vědomě opustili potíápějící se loď a doplavali k pevnému bžehu a tam započali se stavbou pro nás a pro ty, kteří přijdou pro nás. To dobré, v čem dnes žijeme, tu pro nás zanechali naši předkové a my jsme jejich následovníci. To špatné nám tu zanechali lidé zotročení, otupělí a vděční jako psi za každou kost od pánova stolu. Vzchopme se a konejme pro budoucnost, ne pro minulost a přítomnost. Poznávejme skutečnost a nenechme se vtahovat do cizích fikcí. Vědomí skutečnosti a celkové poznání nám dává schopnost orientovat se v přítomnosti navazující na minulost a vytvářet budoucí skutečnost. To je síla, kterou má každý z nás, jen si ji uvědomit.

Když si uvědomíme svou sílu, spojme se a naše síla se znásobí. Své společné síly potřebujeme k odpoutání se od současné zlé moci a k zahájení nové stavby našeho společného národního domu a naší společně mírově žijící Země.

Základními kameny naší nové stavby naší země a národní společnosti jsou:

 • Odpovědná svoboda každého z nás: Víme, co chceme, proč to chceme a jak toho dosáhneme, já pán, ty pán.
 • Činorodost: Sny a slova nestačí, je čas přikročit k tvůrčím činům ve prospěch nás všech.
 • Lidskost: Ta nás odlišuje od zvířat, démonů a neživých bytostí.
 • Mravnost: Máme ji v našem svědomí a vede nás po cestě šťastného a smysluplného života v souladu s božím záměrem.
 • Společná prosperita: Spolupracujme na tom, co nás spojuje a soutěžme o nejlepší řešení a produkty pro všechny.
 • Nekonfliktnost: Nevydávejme energii na spory, ale na hledání a nalézání společných cest.
 • Přemýšlivost: Zapojme své vědomosti, posilujme své vědomí a hledejme tu nejlepší možnost pro každého z nás, aniž bychom tím škodili jiným.
 • Přínosnost: Buďme každý z nás a naše činnost přínosem pro naše okolí.
 • Přímost: Mluvme a konejme tak, abychom nikoho neuváděli v omyl.
 • Ladnost: Soulad je důkazem, že konáme lidsky.

S tímto desaterem můžeme stavět nejen šťastný a naplněný život sobě, svým blízkým a vespolek celá naše národní společnost, ale také mírovou a vzájemně výhodnou spolupráci mezi národy. Chceme přece mírový svět - tak jej také aktivně budujme!

Není vůbec těžké začít u sebe tím, že v lásce a vzájemné podpoře začneme novou etapu rodinného života. Tím si dokážeme, schopnost si nejen poručit, ale také se poslechnout, a tím se dokázat sebeřídit. Když se přesvědčíme, že to jde, tak se posuneme výše a začneme se tak jako v rodine chovat k přátelům, k lidem v pracovním a sportovním týmu a k lidem, jež potkáváme na ulici, v hromadné dopravě, při kulturních, sportovních a společenských akcích. Ohleduplnost je znakem lidské důstojnosti.

Pokud jsme seznali, že nám vládnou bezohlední parazité, tak s nimi nebojujme, ale ignorujme je. Pokud proti nám konají, s lidskou důstojností jim sdělme, že jsme důstojní lidé a nikdo nám nemá co k naší škodě přikazovat. Nebuďme líní a nepřenechávejme životní prostor dravcům, ty vykažme do příslušných mezí. Nečiňme nic, co nechceme, aby jiní činili nám. Nelitujme úsilí na pravidelný osobní trénink posilující naše fyzické zdraví a násobící naše dovednosti. Jen důstojní a fyzicky i duševní silní lidé mají právo vést jiné lidi a být jim příkladem.

Své duševní zdraví pěstujme s pokorou k Přírodě a ke Stvořiteli. Své vědomí posilujme tím, že posílíme mravnost ve svém svědomí a budeme se jím řídit v praktickém životě. Tím naplníme klíčové znaky důstojného lidství a budeme schopni zvýšit svůj energetický stav a tím i odolat všem pokusům parazitů všeho druhu o vysávání naší energie v naší nevědomosti. Radujme se z každého našeho pokroku i z krás Přírody a naší tvůrčí činnosti. Radujme se z plného fyzického i duševního zdraví. Buďme šťastni ze svitu Slunce, zpěvu ptactva, květů květin a projevů velkodušnosti své i jiných lidí. Laskavost není slabost, ale síla lidského ducha. Nedovolme, aby nám kdokoli kradl naši duši, naši energii, duchovní síla nechť nás provází.

Na závěr si pouze uvědomme: Na počátku sice bylo slovo, ale bez činů bychom nebyli lidé, ale primitivní živočichové. Konejme tedy s veškerým probouzejícím se vědomím lidství a lidské sounáležitosti. Konejme jako jeden všelidský organismus, který sobě nedokáže škodit.

úterý 14. února 2023

Nebát se a nehrbit se

Strach paralyzuje

Není to tak dávno, co se většina z nás náhle dověděla, že prý u nás a v celém světě propoukla pandemie na základě rozšíření neznámého viru. Většina z nás se to dověděla z tisku a z televize. Zdravotníci mlčeli, jen začali evidovat zvýšený příliv pacientů s něčím, jako je chřipka. Najednou se začaly objevovat zprávy o dosud neznámem kmeni koronaviru a také že to oznamuje WHO, tedy Světová zdravotnická organizace a CDC, tedy centrum pro kontrolu nemocí a prevenci v USA. V tu chvíli se vládou a médii začala šířit informace o smrtelné infekci novým koronavirem. Spolu s tím pak začaly v televizi běžet videozáznamy ze situace v čínském Wuchanu, kde je prý podle všeho zdroj nákazy z tamní biolaboratoře. Údajně nový koronavirus dosta označení SARS CoV-2.

Většina populace včetně vlády zpanikařila a začala se obávat nejhoršího - masových úmrtí na nový koronavirus. nemocnice se začaly plnit osobami, které vzhledem ke své bídné imunitě většinou ze špatné životosprávy na jakoukoli infekci reagují vážným zhoršením zdravotního stavu. Někteří lékaři si povšimli, že jde o multimorbidní pacienty s několika současnými chorobami. Většina lékařů ale zcela podlehla hrůze z nové smrtelné infekce a velmi ochotně začala praktikovat princip izolace pacientů s Covidem. Kde se vzaly, tu se vzaly již záhy po propuknutí infekcí testy na nový koronavirus a nedlouho poté i první vakcíny. A většina populace včetně vlády paralycovaná strachem přestala používat mozek a začala se chovat asociálně, vláda pak hospodářsky destruktivně. Objevilo se cizí slovo "lockdown" a začaly se zamykat zdravotnická zařízení, lidé doma a dokonce i celé obce a celé podniky.

Již toto označení začalo u přemýšlivých lidí vyvolávat otázky: Proč SARS, když nákaza (korona)virem SARS byla již před lety zcela vymýcena? K tomu se přidaly první rozpory mezi modelovým zobrazením koronaviru s typickými "bodlinami" tvořenými S-proteiny, jež měly usnadnit záchyt koronaviru na lidských sliznicích. Zkrátka jde o přiznání, že tu satanisté (kdo jiný, že?) pilně vyvíjejí a geneticky modifikují patogeny v laboratořích a pak je šíří mezi lidi. Proč se ale bát, když existuje spolehlivá prevence.

tato prevence stojí na několika pilířích. Prvním je základní zdravá životospráva, která zahrnuje jak zdravý přístup ke stravě, pohyb a okysličení organismu, tak zdravý přístup k duševní hygieně a duchovnu obecně. Zdravá životospráva je podepřena vědomostmi o tom, jak fungují lidské buňky a které živiny v jaké kombinaci jsou pro buňky našich těl vhodné či dokonce nezbytné. Zde se stačí seznamit s principy fyzického zdraví na stránkách SPCN - Společnosti prevence civilizačních nemocí (www.spcn.cz).

Nesmíme však zapomínat na své duševní zdraví. To spočívá na lehkosti svědomí (karmy) a jeho prostřednictvím v dialogu s Bohem jako s pozitivní duchovní energií. Každý člověk, který dokáže udržovat svoji energii na vysoké úrovni a účinně se bránit jejímu odčerpávání parazity, se nemusí bát žádných nemocí ani šiřitelů všemožných hrůz a strachů - prostě je ignoruje při vědomí, že jsou umělé a vůči osobě s vysokou energií zcela bezzubé. Jsem gnostik a choroby se mi vyhýbají stejně jako žádný parazit nemá nade mnou a mou energií moc. Zkuste to také, funguje to skvěle, když víme, že jsme energeticky bohaté osobnosti pod vedením Boha v našem svědomí.

Tím se dostáváme k nesmírně důležitému bodu. Kdo se vyhýbá svodům všeho druhu a drží si vysokou úroveň mravnosti a poznanému Zlu dokáže odpírat, ten nemůže být nemocný. Jako fyzicky a duševně zdravý člověk se pak můžeme těšit z toho, že nad námi Zlo nemá moc. Proto v kontaktu se Zlem stačí zmínit, že máme mocné přátele. Naše enegie je pak trvale vysoká a zcela pozitivní. Proto nelze pozitivitu redukovat na optimismus, který nemusí být vůbec vědomě a vědomostně podložen. Co nevyplývá z nás, našeho svědomí a našeho komplexního zdraví, to nemůže bý plně pozitivní. Pozitivita je vlastností lidí s lidskou duší. Chraňme si ji, ať se z nás nestanou nelidé.

neděle 15. ledna 2023

Nenávist

Co znamená nenávist k jiným lidem a národům?

Nějak se v naší zemi, a nejen v ní, rozmohla nenávist. Ještě nedávno to byla předsudečná nenávist jako právní kvalifikace nezákonného chování. Ta ale z práva pro její očividné zneužívání údajnými strážci práva zmizela způsobem, kterým se z vaničkou vyleje i dítě. Nyní za projevy nenávisti k jiným lidem a jiným národům prakticky nelze nikoho stíhat. Zvědaví a vnímaví jistě přinejmenším tuší, proč tomu tak je, zatímco my, vědomí, to víme včetně příčin a důsledků.
 
Je totiž lidskou přirozeností vytvářet a udržovat přátelské vztahy mezi sebou i mezi národy. Takový je náš původní kód založený na prosté vědomosti, že lidské přátelství (psychika, duše, svědomí) je spolehlivou hrází před jakýmikoli zbytečnými pokusy o snižování frekvence každého člověka a tím vyvolaných animozit. Planetární zdroje stačí pro každého z nás, pokud nejsou využívány k činnostem, jež jsou v rozporu s lidským kódem, a tím s lidskostí jako takovou. Plýtvání zdroji na zbraně, na soupeření, na výlučnou konkurenci či na jakékoli aktivity škodící jinému člověku či lidem je důkazem, že jsme se v mnoha případech pravému lidství odcizili. Neomlouvá nás ani to, že mnozí z nás byli k nelidskému chování doslova svedeni satanskými praktikami slibů moci, peněz či postavení těmi, kdo skutečnými lidmi nejsou a nikdy zpravidla nebyli - nelidmi.

Když si ale uvědomíme, že máme každý z nás dost sil (energie) k tomu disponovat vždy dostatkem energie k udržení svého lidství, můžeme nejen spolupracovat a přátelit se, ale můžeme v rámci svého druhu cítit i prostou nezištnou lásku k bližnímu člověku i k ostatním lidem na planetě Zemi a třeba i k lidským bytostem v celé galaxii.

Chování, jež spočívá v touze po uchvácení cizího a využití cizí energie pro vlastní potřebu, je typickým znakem parazitů. Parazitní chvání není lidské, proto v lidské společnosti nemá své místo. Přesto se lidská společnost na Zemi vesměs chová k těmto nelidským parazitům až příliš lidsky a neodmítne nedobrovolné pouštění svou energetickou žilou. Přitom je nám zcela přirozené měnit nelidi kolem sebe v lidi a pokud to není možné, eliminovat je z lidské společnosti.

Lidé na Zemi tvoří jednotlivé národy. Je navýsost lidské požadovat a dodržovat alespoň principy mezinárodní spolupráce, pokud ne příátelství a oné společné lásky. Lidstvo je bohužel po mnoho tisíciletí pod obrovským tlakem nelidí. Mnozí lidé tomuto tlaku podlehli a projevují se nejčastěji jako zkorumpovaní či korumpující, násilní, deviantní, hrubí a nenávistní.

Mafie vznikla jako ochrana místní populace proti vnějším nepřátelům. Již to, že nepřítelem bývá označen kdokoli, kdo mi brání v mé činnosti, vytváří nepřátelské vztahy mezi skupinami lidí, mezi národy a etniky. Přitom jde o pouhou fikci, pokud "ti druzí" nejsou zmíněnými parazity, proti čemuž je třeba se účinně bránit. Mafie se postupně staly skupinami chránícími právo na parazitismus, proto jsou v současnosti zpravidla v konfliktu se zákony. Kdo však tvoří zákony? Jsou to lidé, kteří jsou v mocenských pozicích, požívají exkluzivní výhody a smířeni se svou situací své lidství postupně ztrácejí. Dochází tak mnohdy k tomu, že zločinci tvoří zákony na svou ochranu. Tomu věnujme pozornost, protože je namístě vnímat, zda činnost některých lidí nemá znaky zločinů.

Pokud vlády z disponibilních zdrojů podporují vlastní lid a národ a pokud zdroje stačí, spolupracují férově s každým, kdo stojí o totéž, jsou vlády lidské. Tento způsob vlády vyžaduje, aby vláda představovala moudré strategické vedení celé společnosti k vyváženému a udržitelnému vývoji a k důstojnému životu lidí ve vzájemné spoluráci. Pokud však vláda podpoří při nedostatku vlastních zdrojů cizí zemi či stát, je jasné, že jde o zjevný obchod s tím, kdo o takovou pomoc velmi stojí. Pokud je onen cizí stát navíc nelidsky řízen, vláda, které jej podpoří, je vláda zločinecká. Jak ale bezpečně poznat znaky nelidského řízení?

To, co v současnosti představuje kyjevský režim na území bývalé Ukrajiny, je kombinace totální zkorumpovanosti, mafiánství, nacismu a šovinistického fašismu. Důkazem jsou symboly SS a nacistického hitlerovského Německa, jež mají mnozí příslušníci VSU vytetované, na výšivkách či vlajkách a nápisech. Nelidská povaha těchto osob je umocněna jejich chování k národu, který by při své nenávisti nejraději zničili. Není divu, že Ukrajinci se z ruského zajetí vracejí v mnohem lepším stavu než Rusové z ukrajinského zajetí. Za této situace vláda ČR podporuje i při nedostatku zdrojů kyjevský režim a nijak ji nevadí, že je to režim nelidský. Nelidská povaha kyjevského režimu je přitom založena na dějinném spojení území s osídlením Chasidů (Chazarů), kteří přijali nelidský satanský kult Baala (Bafometa), oblékli si plášť Židů a podvody, úklady, parazitováním a bezohledností se stali temnou sektou dnešní globální moci.

Je tedy očividné, že naše vláda podporující kyjevský režim podporuje jeho zločiny a stává se tak součástí těchto zločinů. Zločinnost tokové vlády je nabíledni stejně jako její nelidskost. Povinností každého člověka s lidskou psychikou je takovou vládu nerespektovat a odpírat jí, současně je povinností každého právníka s lidskou psychikou ji zažalovat za zločinné spiknutí s cizí mocí.

Zatímco si ve světě stále více lidí uvědomuje, kdo se chová lidsky a kdo nelidsky a vyvolává tak tlak na své vlády ke změně postoje nebo k odstoupení, čeští voliči poslali do druhého kola dva elitáře, u nichž se jen málo liší míra jejich nelidskosti. Zatímco ale generálské prýmky jednoho kandidáta ukazuje na jeho beznadějnou prodejnost a ochotu zavléci nás do horkého konfliktu, na náš úkor, jistá nutnost dát přednost jednání před vojenskými praktikami u druhého kandidáta i jeho zkušenost s řízením a vedením dává malou, ale přeci jen šanci, že si ruské rakety cíle v ČR hledat nebudou a naše země zmizí ze seznamu parazitů - nepřátel RF.
 
Přejme si tedy, abychom v druhém kole volbou Andreje Babiše umožnili přeci jen zachovat mír a společně s vystřízlivěním západních politiků z protiruských sankcí se připojili k jejich definitivnímu odstranění a eliminaci rusofobie. Boj proti mafiím, nacismu a fašismu je totiž i náš boj lidí s lidskou psychikou. Nechceme žádné nepřátelství ani mezi lidmi, ani mezi národy. Toužíme po vzájemně výhodné celoplanetární a celogalaktické spolupráci, protože to je jediná lidská cesta životem. A v něm stojí za to důstojně žít a milovat. Proto si chráníme svoji vysokou frekvenci a nedovolíme nikomu, natož vlastní zločinné vládě, aby nám tuto energii brala. Co je špatné, zlepšíme nebo nahradíme lepším. Co je dobré, uchováme a tříbíme. Máme rádi každého člověka, jen se nemůžeme smířit s činy některých z nich, natož s činy nelidí. Probuďme v sobě ryzího člověka, kterému je jeho svědomí nejlepším průvodcem životem.


Konec destruktivní vlády se blíží O tom, že naše současná vrchnost je to nejhorší od dob teroru a zaprodanosti marxistické vrchnost 50. let ...