pátek 4. listopadu 2022

Co čekat do konce roku

Co očekávat?

Konec roku 2022 je již v dohledu. Pro nás, vědomé, je to radostně očekávaný okamžik. Důvodem je naše vědomí, že síly světla již rychle kráčejí k úplnému odstavení všech chazarských elitářů a jejich slouhů od jakékoli moci na jakékoli úrovni. Co to znamená?

Finanční systém a jeho změna

Předně je třeba vědět, že současný finanční systém je ve stavu klinické smrti a jeho matrixové zdání je udržováno pouze proto, aby se stihly všechny potřebné přípravy na spuštění kvantového finančního systému (QFS). I takové bankovní stálice jako je Swiss National Bank čelí obrovskému předlužení a podkapitalizaci, která navzdory masivním dotacím USD, tedy amerických dolarů, mimochodem zcela vnitřně bez hodnoty, nemůže dostát pravidlům kapitálové přiměřenosti Tier 3. Veřejnost je tak udržována v nevědomosti v rámci prevence hromadného výběru vkladů, tedy "runu na banky". 

Ze strany sil světla které se pro většinu lidí projevují především plánem GESARA, se přitom chystá poslední hřebíček do rakce zločinných bank. Proč zločinných? Protože si vymohly exkluzivitu sebeobohacování úvěrovou emisí peněz. Pokd totiž banka poskytne úvěr, poskytne tím zcela nové bezhotovostní peníze. je-li úvěr splacen, banka inkasuje nejen všechny tyto nové peníze, ale současně inkasuje i úrok z úvěru. Obohacení plyne především z faktu, že úvěry banky poskytují v řádově větších objemech než činí jejich vlastní kapitál a vklady střadatelů. Žádný jiný podnik takovou ekluzivitu nemá a proto je chazarská mafie přítomna ve všech globálních finančních institucích, nejen v bankách, a to ve vlastnické a manažerské pozici. Ostatně, tito psychopatičtí zločinci dosud nás, normální lidi pouze vysávali a nedovolili ani uvolnit množství životně důležitých patentů pro veřenou potřebu, aby je mohli využívat pouze oni sami.

Tím hřebíčkem do rakve je Jubilee, tedy globální odpuštění všech dluhů. To znamená, že poskytnuté úvěry a půjčky již nebude povinnost splatit a naopak vznikne právo si takto získané peníze podržet. Banky tak přijdou o své exkluzivní příjmy a globální zločinci o své finanční zdroje. Zločinec nemůže bez zdrojů uplácet a tím korumpovat, nemůže nakupovat zbraně a další mocenské prostředky ani služby prodejných lidí. Nemůže si pořizovat utajené léčebné prostředky a ztrácí tak svůj kredit ve společnosti jako celku. Banky pak vemi rychle ve své současné podobě zaniknou a dále budou moci fungovat pouze jako finančně poradenské instituce. Kdo by si ale takové poradce chtěl pořídit, že?

Peníze totiž jsou pouhým nástrojem směny v situaci, kdy naturální směna nestačí k rovnoměrnému materiálním zabezpečení všech lidí jako materiální podmínka jejich lidské důstojnosti. Ze své funkční podstaty tak nemohou být zbožím, jak tomu v současnosti bohužel je.

Války a boje

Na většinu lidí má válka odpudivý účinek. Tak tomu je u mnoha nevědomých lidí i s operací vojenských sil Ruské Federace v novodobém loutkovém ukrajinském Chazaristánu. Mnoho lidí pod masivní antivlasteneckou propagandou ztratilo přirozený smysl pro odpovědnost za obranu své vlasti a není schopno již ani rozeznat, jaké hrozby pro domovinu vlastně reálně existují a co je jejich podstatou a cílem. Chazaři (Chasidé) představují část padlé lidské populace, která se doslova upsala Ďáblu a silám temnoty. Poznáte je podle toho, že lžou, podvádějí, nenávidí, tyranizují a obecně se chvají nelidsky. Mnozí to skrývají pod vnější slupkou lidomilů a oslňují svým upraveným zevnějškem a okázalým majetkem a lákají na finanční nezávislost, jakoby to byla ctnost.

Vojenské síly RF a spojenců byly pověřeny eliminací chazarského nacismu, fašismu, nenávistného militarismu a nelidského zacházení a obchodu s lidmi, kteří jejich způsoby nesdílejí. Pověření se vztahuje na zbytek Ukrajiny a na tajná evropská nacistická a chazarská centra. To znamená, že RF rozhodně nehodlá opakovat chyby marxistických elitářů SSSR s trockistickou psychikou, kteří neváhali "dělat pořádek" v zemích v jejich územním zájmu stejně jako to dělali západní šiřitelé "svobody a demokracie" tanky a děly. RF nepřekročí Dněpr a západně od něj pouze zajistí národně lidové vypoklonkování elitářských služebníků temnoty.

Do konce roku tak lze očekávat ukončení bojů na Ukrajině se vznikem maloruska na územích východně od Dněpru a národních vlád ve zbytku Evropy bez euroelit a chzarského globálního řízení. Budou ukončeny všechny konflikty a lidé se globálně domluví na mírové existenci při vzájemně výhodně spolupráci. Zbraně se tak ve většině stanou anachronismem při nezadatelném právu každé země na vlastní řízení podmínek života lidí na základě mravních zásad jako zdroje veškerého práva.

Technologie lidem

Je zřejmé, že eliminací dosavadního temného chazarského elitářství dojde k uvolnění všech doposud vyvinutých technologií, které při nejširší veřejné dostupnosti umožní lidem skutečně důstojný a šťastný dlouhověký život. Patří sem široké využití kvantových technologií, volné energie, účinné preventivní a následné medicíny bez škodlivých následků, nejrůznější biotechnologie a další "vymoženosti", o kterých se dosud psalo pouze ve sci-fi dílech.

To vše bude minimálně oznámeno do konce tohoto roku a postupně to začně nabíhat v roce příštím. Zrychlený sociální čas umožní masovou akceptaci všech zásadních systémových změn a sám o sobě přinese to, co již dnes pozorujeme nebo se toho účastníme - polidštění nás všech při probuzeném vědomí. I to lze totiž technologicky uspíšit na základě vědomostí o bioenergii a jejích zdrojích.

Od výstav Teslova generátoru (záhy v Praze na Výstavišti) se rychle přejde k demonstracím mnohého z toho, co Tesla jako velký duch své doby chtěl lidstvu v jeho prospěch bezplatně poskytnout, ale bylo mu v tom zabráneno dosavadní elitně mafiánskou chazarskou mocí. Začneme chápat, že když se každý z nás přičiní, vznikne to, co prospěje celé společnosti, tedy i nám. Průlomové poznání hraničních věd se pak zhmotní v nových technologiích, které překonají ty dosavadní, byť zatím stále ještě z dobrých důvodů utajované.

Ke Zlatému věku

Začátkem příštího roku tak vykročíme ke Zlatému věku lidstva na planetě Zemi. Mnozí z nás budou překvapeni tím, co vše měli pouze za fantazii spisovatelů a najednou se ukazuje, že to vše je skutečnost. Dosavadní "západní" chazarská propaganda již nedokáže udržet neudržitelné - jejich zasloužený pád a konec. To obrovské uvolnění všech zdrojů pak přinese výsledky - naše lidské výtvory stvořené k všeobecnému užitku.

A pak je tu obrovský prostor pro duchovní vzestup. K němu dojde u těch z nás, kteří se dokážeme natolik polidštit, že pochopíme sbytnost mnoha materiálních hodnot a ovládneme tak tajemství zapomenutých dovedností, jako je telepatie, telekineze či cestování v čase. Naše posílení svědomí jako portálu k vyšším duchovním bytostem umoižní, abychom zažili kvantový skok do netušených sfér skutečnosti a k netušenému vědomému poznání.

Tp vše nás čeká, pokud masově pochopíme podstatu zločinné moci, která nás zotročuje a činí z nás bioroboty. Čím dříve to pochpopíme a čím rychleji se sami změníme, tím dříve dojde ke kýžené systémové změně a k nastoupení cesty kr Zlatému věku. Buďme tedy strážci světla, které osvítí všechny kouty lidských duší a navrátí jim jejich autenticitu, odpovědnou svobodu a hlubokou mravnost. To je cesta k všeobjímající lásce jako projevu lidské sounáležitosti.


pátek 26. srpna 2022

Tady a teď

Co dělat? Předně pozorovat, co se děje kolem. Kdo rezignuje na zvídavost a uzavře se vůči svému okolí, odsuzuje se být pírkem ve větru, přesněji hříčkou otrokářů. Pouze ti z nás, kdo svou zvídavost překovají ve vědomosti a ty v probuzené vědomí vědí, jak se chovat v té které životní situaci. Předně, je jasné, že kdo nepřevezme iniciativu a péči o vlastní životní cestu, nejlépe s nejbližšími, bude o něj iniciativně postaráno těmi, kdo rádi na pasivních lidech parazitují. 

Takže, pojďme na to. Současná situace nepřehlédnutelné signalizuje, že nebývalá a absurdní míra zdražování energií a tím všeho ostatního nejen není nezbytná, ale že je dokonce cílená. Pokud nám někdo z vrchnosti říká, že s tím nejde nic moc dělat a slibuje pouze žebračenky (jinak se vládní kompenzační balíčky nazvat nedají), je to po kovišílenství další důkaz, že vládě o běžnou poulaci nejde. Předsedkyně Poslanecké směmovny Parlamentu to řekla bez obalu - (parafrázuji) my tu nejsme od toho sloužit lidem. Takže první poučení - každý z nás si musí pomoci sám.

Jak si může každý z nás pomoci sám tady a teď, tedy na sklonku léta 2022? Předně si každý civilizovaný a alespoň částečně vědomý člověk uvědomí, že v zimě je třeba teplo a že je třeba také něco zdravého jíst. Naši předkové to řešili tím, že ze svých zahrádek nasušili a zavařili úrodu a v zimě tak měli vlastní potraviny takřka v bio kvalitě. Kdo má zahrádku, neměl by letos její plody zkonzumovat všechny nyní, ale měl by si z nich nadělat solidní zásoby. Takové zásoby jsou jistotou do nejistého období letošní zimy. A co to teplo? Několika svetry, jak nám radí ta, co lidem neslouží, to opravdu vytrhnou nejde. Co ale jde, je začít s otužováním, to se totiž neztratí a projeví se to nejen na vyšší odolnosti vůči chladu, ale také na odolnosti proti nachlazení. Kdo má ale kamna a dostupní, nejlépe vlastní palivové dříví, má vystaráno, o tepelnou pohodu nemusí přijít. To hlavně platí pro zimomřivé seniory, u nichž je krevní oběh poplatný zdravotnímu stavu a míře posedávání a polehávání. Zdravý člověk se zahřeje pohybem, ale co člověk ne zcela zdravý? Kamna tedy nejsou jen o tepelném komfortu, ale i o ohleduplnosti vůči seniorům a nemocným. S výhřevností 5 kW lze vytopit místnost, kde kamna jsou a i okolní místnosti a k tomu ještě místnost nad stropem té vytápěné. Používat je ale třeba zásadně dřevo suchéa nejlépe tvrdé s vyšší výhřevností.  Usychají vám na zahradě staré stromy? Pokácet, nařezat a polínky zatopit. Ohřejete se prací i následným teplem od kamen.

Takže máme doma teplo i co k snědku. To by mělo vést nikoli k sebeuspokojení, ale k přemýšlení, zda to vše není čísi záměr. Tu máš čerte kropáč! Naznačená bezohlednost a arogance mocných má svůj cíl - zdroje se tenčí a na jeden koláč je podle nich příliš mnoho jedlíků. odborně se tomu říká negativní externalita z omezených zdrojů, kterou působí každý nový jedlík tohoto koláče. Naopak, kdyby jedlíků koláče ubylo, na ty nejžravější zbyde dost, možná i více než dosud. takže si buďme jisti, že nenažraná sebestředná vrchnost ignorující oprávněné požadavky běžné populace bude dělat vše proto, aby se s "lůzou" nemusela o zdroje dělit. A tak posílá energie na burzy, kde má své lidi, aby spekulovali na vyšší ceny - a ejhle, růst cen je zde. Už jim nestačí stoprocentní zisk, chtějí tisíciprocentní. Ano, tak to je z poměrem koncové ceny plynu a elektřiny na ceně výrobní u elektřiny, resp. na ceně přímého kontraktu u plynu.

Nyní si zapamatujme, že inflace na bázi růstu cen energií je umělá a zbytečná. Zapamatujme si i to, že skuteční odborníci na energetiku nedávno připravili jasné návrhy vládě, jak inflaci výrazně a rychle zkrotit, ale jako by hrách na stěnu házeli. Díky vládní ignoranci, neschopnosti a službě zájmům globální moci namísto službě zájmu vlastního obyvatelstava vznikla strana PRO. není to ledajaká strana - jde o seskupení zkušených odborníků z různých profesí, kteří právem žádají, aby byl stát řízen odborně, nikoli politicky a diletantsky. To, co toto sekupení odborníků nabízí je odpoutat naši zemi od parazitních zájmů globální moci a začít se zdroji pracovat ve prospech vlastního národa. To je jistě správný krok, ale jen ten první.

Žijeme totiž v situaci, kdy úzká elita třímá veškerou moc a zbytek populace jí musí fakticky sloužit a pokud se mu sloužit moc nechce, nasadí se razantní zdražení energií. Pozor, to co se děje na Ukrajině, má na ceny energií mnimální bezprostřední vliv, zato významný vliv globálně politický. Proto se s Gaspromem dohodlo Maďarsko a nyní je před dohodou i v Bulharsku, a to po zásadní změně vlády a kurzu této země. Tady je třeba zpozornět.

Lidé v Bulharsku si uvědomili, kam je donedávna vládnoucí garnitura zavedla - do pasti inflace a pouze jiné energetické závislosti při mnohem vyšších cenách. A co, my, Češi? Proč neučiníme totéž a nezačneme spolupracovat s těmi, kteří usilují oprávněně o denacifikaci a demilitarizaci a jsou schopni nám nabídnou slušné cenové podmínky za jejich prakticky bezedné energie? Kdo uvěřil obludné euroatlantické propagandě systému, který byl vytvořen ve prospěch samozvaných elit a v neprospěch nás všech ostatních, má nejvyšší čas začít vnímat, že jsme Slované, tedy lidé mírumilovní, v jádru přátelští a není-li to vysloveně nevýhodné, i vcelku mravní. Západ nám nepomohl za kovidmánie, nepomáhá nám ani za dnešní energetické krize. Naučil nás také, že svoboda a demokracie jsou jen prázdné slogany a že jsme fakticky jeho kolonií. 

Co nás tedy na tomto poli čeká? Především je na 3. září svolána velká demonstrace proti vládě, její autokracii a neschopnosti učinit jednoduchá opatření na zásadní snížení cen energií. Komu docvaklo, že vláda nám lže a fakticky koná proti našim oprávněným zájmům, pojďme v co nejhojnějším počtu ukázat této vládě, že jsme dost silní na to ji doutit k demisi. Pořadatelem jsou již zmínění odborníci kolem strany PRO (stranapro.cz).

Následují volby komunální a částečně senátní. Nyní jde o to rozmělnit volbou národně orientovaných a sociálně citlivých kandidátů současnou vrchnost a připravit  tak půdu pro následující, s vysokou pravděpodobností předčasné volby v již zcela odlišných globálních podmínkách. Jde o to, že plán GESARA pomalu spěje k vyhlášení, jak se daří ve světě usekávat ramena hydry chazarské mafie, která dosud na této planetě fakticky vládla. To je i proces, který probíhá na Ukrajině. 

Kdo sleduje tento blog ví, že existuje dále skupina konceptuálních tvůrců a popularizátorů vlastní národní systémové reformy - NESARA ČR, dříve známé jako SES - soběstačný ekonomický systém. Nenechte se mýlit - máme jasnou strategii vytvořit bezelitní vnitřně soudržnou společnost důstojných lidí s lidskou psychikou, vědomím a svědomím, která je odborně řízena přímo volenou radou moudrých a je si vědoma vyváženosti materiálních a duchovních lidských potřeb. Ekonomika slouží pouze k uspokojování těch materiálních, aniž by ale bránila rozvoji těch duchovních. To umožní technologie, které jsou energeticky velmi úsporné nebo využívají volné energie, dále technologie chránící a zlepšující zdraví každého z nás a konečně kvantová technologie bezpečné výměny, skladování a užití obrovského množství informací, které sama zpracuje pro jednotlivé potřeby řízení národního hospodářství, pro správu osobních účtů, pro řízení finančního systému a pro zajištění voleb a bezzásahového zpracování jejich výsledků. Je toho mnohem více, ale to je předmětem vyhlášení plánu, chcete-li, zákona GESARA.

Takže, buďme aktivní tady a teď. Svou aktivitu napřeme do vnímání skutečnosti a posilování své osobní a rodinné nezávislosti na této vládě. Dále posilujme své zdraví a naučme se být navzájem lidští. Tím se totiž od současné moci zásadním způsobem lišíme, resp. brzy odlišíme. Probuďme v sobě slovanskou duši, která je otevřená, ale formuje pevné spojenectví lidí téhož přesvědčení a charakteru. To, proč je nezdolná Ruská federace, je i to, co může posílit nás ve srovnání se slabotou cíleně atomizované a zotročené západní společnosti a jejími místími služebníky. i na Západě však lidé vnímají, jak se s nimi zachází a brzy se ukáže, že si to také nenechají líbit. Změna s velkým Z totiž zasahuje celý svět. Je to změna k lidské mírové a soudržné společnosti na naší krásné planetě a k přátelství mezi národy na celém světě. Co více si nyní přát? je toiž jasné, že je naší ctí být toho součástí. Společně, ve vzájemné spolupráci.

Tady a teď!

středa 24. srpna 2022

O zdravém národním hospodářství

Je již ze všech stran slyšet skřípot zadírajícího se soukolí současného globálního socioekonomického systému. Již z něj vypadávají jeho součásti a normálním lidem tento systém stále méně přináší a stále více si od nich bere. To jsou neklamné znaky blížícího se rozpadu tohoto systému.

Globalizace je totiž objetivní, ale její způsob je zcela subjektivní. Proto současný stav vyhovuje pouze hrstce těch, kteří jej vytvářeli a udržují jej čistě ve svůj prospěch. Zdravá globalizace totiž vychází ze zdravých národních hospodářských systémů. Povězme si nyní, jak takový zdravý národohospodářský systém vypadá.

Principy zdraví

Předně je dobré si uvědomit, že nemocní lidé nic nevytvoří a bez pomoci mnohdy ani nepřežijí. Obdobně je to s národním hospodářstvím. jelikož nežijeme jako lidé v uzavřeném prostředí a působí tak na nás různé vlivy, je patrné, že je nezbytné pochopit tyto vlivy a naučit se jim přizpůsobit, aniž by tím utrpělo právě ono zdraví. Tak v případě lidského fyzického zdraví funguje přirozená imunita dosažená díky našim kontaktům s různými parogenními organismy v našem okolí. Umělá izolace od takového prostředí imunitu ničí a výsledkem je chronická nemoc. Bezohlednost nemocných pak hrozí nákazou lidí v jejich okolí.

Národní hospodářství je založeno na lidské činnosti. Jak tedy mají tyto činnosti vypadat, aby bylo národohospodářství zdravé? Předně, každý člověk by si měl uvědomit, že pokud sám nepřispěje k celku, nemůže od celku nic očekávat. Tato záporná zpětná vazba by měla každého člověka přivést k práci pro celou společnost. To znamená, že práce každého z nás by měla vést k celospolečenskému prospěchu jako jeho dílčí složka. Pokud se tak budeme chovat všichni, každý svým dílem přispěje k celospolečenskému prospěchu. Má-li z naší činnosti prospech celá společnost, znamená to, že svůj díl prospěchu čerpáme i my, neboť jsme k němu svou činností přispěli. kdo však svou činnost zaměří pouze na svůj osobní prospěch, snadno zklouzne k bezohlednosti a činí na úkor jiných lidí, jakoby šířil svou nákazu. Národohospodářské zdraví tedy vyžaduje, abychom všichni budovali jeho imunitu tím, že poskytujeme svá díla všem, kdo o ně mají zájem za pro ně dostupných podmínek. Obecně platí, že všechny nástroje by měly být každému člověku k dispozici zdrama a platit by se mělo pouze za to, co použitím těchto nástrojů vznikne. Tak v současnosti funguje celý svět otevřeného softwaru, jehož licence garantují právo nabývat tyto nástroje bezúplatně.

Dalším důležitým prvkem zdravého národohospodářství je jeho strategické řízení. To přísluší těm z nás, kdo mají potřebné vědomosti a schopnost tvůrců koncepcí, jež přetavují v dynamicky adaptovanou strategii při zachování směru a cíle, tedy cílového vektoru. Stratégové ke svému odpovědnému řízení potřebují spoustu informací. Klíčovou informací je zde informace o dostupných zdrojích. Známe-li, kolik jakých nezbytných zdrojů můžeme využít pro naši národohospodářskou činnost, snadno pak o tyto zdroje opřeme svoji strategii a tu pak v tomto parametru nemusíme měnit. Je tedy zřejmé, že strategické řízení vyžaduje informační podporu. Vytvořit spolehlivý a informačně obsažný podpůrný subsystém není jednoduché, ale není to ale nic nemožného. Závisí to na bilancování dostupných přírodních zdrojů, kvalifikovaných lidských zdrojů a také zdrojů finančních. Tyto zdroje přitom musí být v rovnováze, jinak se z podpůrného subsystému stane nákladý žok selhávající ve své systémové funkci. Dnes se neobejdeme bez náročného ověřování zdrojových údajů, protože současná globální moc je založena na exkluzivním přístupu k těmto zdrojům na úkor všech ostatních. bez takové parazitní globální moci však bude možné snadno všechny zdroje informací řádně ověřit bez rizika záměrných lží a podsouvání nesprávných údajů.

Národní hospodářství vyžaduje, aby byl stát nezávislý. Státní nezávislost není samoúčelná a nebrání členství tam, kde platí pravidla vzájemného respektu, smluvní rovnosti a společné prospěšnosti. Jde jen o vyšší úroveň národních principů sunáležité lidské společnosti. Suverénní stát má právo nejen kontrolovat, za jakých podmínek vstupuje do prostředí mezinárodního obchdu, ale také neuzavírat smlouvy, která by znamenaly rozpor s národními a lidskými zájmy. Pouze suverénní stát může provádět vlastní nezávislou rozvědnou činnost, která je pak jediným a autentickým zdrojem informací pro strategické řízení národního hospodářství. Současné "tajné" služby ČR jsou pouze prodlouženou rukou cizích parazitních zájmů.

Podniky jako páteř národního hospodářství

Každý podnik v národním hospodářství funguje hybridně. Částečně je řízen vlastními řídícími osobami a částečně je povinen respektovat strategické mantinely národního hospodářství. To účinně brání ztrátám z provádění týchž činností bez rozdílu kvality a kvantity produkce, ze zahajování činnosti mimo strategický rámec a tedy v konečném důsledku činností neefektivních a z činností s negativními externalitami včetně externality z omezených zdrojů. Jsou-li zdroje omezeny, což je typické, je nezbytné při hledání jejich posílení omezit produkci na zdojově rovnovážnou. To vysvětluje, jakým způsobem má strategie národního hospodářství zajišťovat stabilitu a předvídatelnost rozvoje. Právě stabilita a předvídatelnost jsou základní požadavky každého poctivého podnikatele, který své podnikání bere jako živnost a současně službu pro své zákazníky, čímž dokáže pracovat s uměřeným ziskem. Rozvoj je zde chápán s ohledem na omezené zdroje jako rozvoj intenzivní na základě zdrojově nenáročných technologií a kvalitativní místo kvantitativního.

Podniky financují jejich zákazníci. Současně lze plně využít disponibilních platebních nároků zakladatelů jako primární investice. Vzhledem k tomu, že každý produkt ponese informaci o svém složení, funkčnostech a kvalitě (trvanlivosti), zákazníci budou míte bezprostřední přehled o tom, co si hodlají koupit. Tím také získají údaje k posouzení oprávněnosti prodejních cen. Obdobně tomu bude u služeb. Poptávka po něčem, co nelze v daný okamžik zdrojově zajistit, nebude uspokojena do doby, dokud nebudou zdroje k dispozici. Zdrojová stabilita je základní princip zdravého národního hospodářství.

Cíle každého podniku bude co nejlépe posloužit zákazníkům při respektování národohospodářské strategie. To znamená, že svůj majetek a své zdroje bude spravovat tak, aby tento cíl byl naplněn a současně aby mohl být naplňován dlouhodobě formou reinvestic do výrobních technologií, které jsou zdrojové úspornější a současně umožňují kvalitnější produkci.  To znamená uplatnění principů řádného hospodáře. Osobní spotřeba vedení podniku nemůže představovat hlavní ani vedlejší cíl, ta může být pouze důsledkem dobré práce vedení podniku i jeho zaměstnanců.

Ačkoli na formě vlastnictví nikdy nezáleží, neboť vše je v lidech, národní hospodářství vyžaduje nezbytnou míru strategicky významných podniků ve státním, resp. národním vlastnictví. Stát jako vlastník státních podniků a správci národních podniků musí být reprezentováni lidmi osobně odpovědnými za řízení techto podniků. Jejich kvalifikace vyžaduje plnění nejvyšších odborných a mravních standardů. Takové podniky vyjadřují celospolečenský zájem na jejich produkci. Patří sem obory jako je obranná zbrojní výroba (je-li to vůbec nutné), veřejná doprava, energetika, zásobování pitnou vodou a základní (trojstupňová) vzdělávací soustava.

Pro potřeby národního hospodářství je nezbytné vytvářet příslušné vzdělávací obory. To umožňuje dlouhodobý strategický charakter národohospodářství. Pro vytváření osobností národohospodářství i jednotlivých podniků je zcela zásadní nejen jejich odborná příprava, ale také mravní a volní příprava. Tu usnadní absence soukromého vlastnictví peněz, což znemožní korupci ve své podstatě (viz NESARA ČR). V kombinaci s příklady dobré praxe pak na takové přípravě vyroste generace takových podnikatelů, kteří podnikání neberou jako výsadu, ale jako službu, za níž dostávají přiměřený objem platebních nároků.

Zdravé národní hospodářství vyžaduje minimální redistribuci daněmi. Daně představují dobrý regulativ v současném systému, ale ten se zdravým národním hospodářstvím nemá téměř nic společného. Ideální je jediná daň ze spotřeby - daň z obratu s mezní sazbou 10 až 15 %. Více již nelze tvůrce hospodářské prosperity zdorojově omezovat. Výnos takové daně bohatě stačí na financování úsporného státu a veřejných statků, to vše při výrazné redukci neproduktivního politického systému a složitého právního systému. 

Národohospodářská strategie je nepolitická a je koncipována výhradně na nejvyšší odborné úrovni s využitím všech dostupných poznatků a technologií. Poznatky i technologie nelze ani privatizovat ani zatěžovat patenty, jsou totiž nástrojem zdravého národního hospodářství. To znamená, že odpadnou různé úřady, které pouze neproduktivně komplikovaly přístup k poznatkům a technologiím. Každému národnímu hospodářství se také otevře přístup k dosud utajovaným technologiím, které mocenské skupiny používaly a dosud používají k uhájení svých mocenských pozic.

Jak již bylo uvedeno dříve, cílem národního hospodářství je materiální zajištění důstojného lidského života. To je tedy příslušný cílový vektor, směr, kterým se národní hospodářství nadále musí ubírat. Jedná se o rámec, v němž se rozvíjí lidská tvořivost, aniž by navzájem kolidovala. Každý člověk tak bude mít možnost v tomto rámci ze sebe vydat to nejlepší v celospolečenský prospěch a sám tak přiměřenou část tohoto prospěchu čerpat. I zde je třeba zdůraznit, že lidé, kteří se nehodlají na celospolečenském prospěchu podílet svou prací, přirozeně ztrácejí některá hospodářská práva. To je pro ně negativní zpětná vazba, aby si uvědomili, že se jim takový přístup nevyplatí a že je vždy lépe přispět ke společnému blahu.

Pracujme tedy na tom, aby se v naší zemi mohlo zdravé národní hospodářství co nejdříve uplatnit, protože současný systém je před zhroucením  a naše země je řízena cizími zájmy na náš úkor.

pondělí 22. srpna 2022

Konceptualita a NESARA ČR

Z hlediska schopnosti tvorby koncepcí se rozlišují tři druhy lidí:

 1. Lidé neschopní tvorby kocepcí
 2. Lidé schopní koncepci vytvořit, ale ne ji prezentovat a prosadit.
 3. Lidé tvořící, prezentující a prosazující koncepce.

Toto třídění je důležité z hlediska pochopení, proč se údajně solidní intelektuální úroveň obyvatel ČR neprojevuje v reálné politice (přesněji v řízení země) analýzou stávající a tvorbou jí nahrazující socioekonomické koncepce v ČR. Konceptuál totiž musí ovládat i metody analýzy, má-li jeho koncepce být přínosem, a ne zmetkem. Přesto lze kombinovat analytiky s konceptuály v týmu a tak překonat možný kvalifikační nedostatek. Doposud se v ČR objevila pouze jediná, mediálně však záměrně nepokrývaná koncepce Soběstačného ekonomického systému (SES) humánní společnosti důstojných lidí v něm. SES se nyní stal základem plánu NESARA ČR.

Stále více lidí si uvědomuje, že něco je na současném systému špatně. Nízkopříjmoví si opravněně stěžují na podhodnocení jejich práce a na téměř stoprocentní nejistotu zaměstnanosti. Středopříjmoví si oprávněně stěžují na nemožnost seberealizace, na nucení do činností v rozporu s jejich svědomím, na chyby v řízení nadřízených či na nedostatek informací potřebných k efektivní činnosti. Na co si ale stěžují vysokopříjmoví? Zpravidla pouze na "ty nuly" které musí živit a na to, že "ty nuly" navíc jen ujídají ze zmenšujícího se společného koláče zdrojů. Většina společnosti si v poslední době společně stěžuje na pomalu, ale jistě mizící osobní svobody a na stejným tempem přibývající regulace (zákazy, příkazy a režimy jako soustavy obého předchozího).

Pouze ti lidé, kteří v sobě pěstují vědomosti analytiků i strategických konceptuálů díky svému kritickému a současně tvůrčímu systémovému myšlení si již uvědomili, že takto to dál nejde, vytvářejí současný základ a předpoklad systémové změny. Bez ní se totiž aktuální systém, jehož skřípot je patrný na dissonanci veřejného hlasu, stane hrobem českého národa a lidské důstojnosti obecně.

Co je špatně?

V jedné písni se v recitativu říká: "Nikdo nemůže vyhrát, když jsou špatně rozdané karty". Socioekonomický systém v němž žijeme, jsme nevytvářeli a karty jeho pravidel nerozdávali. To je důvodem, proč je svoboda a demokracie vyprázdněným sloganem, pod nímž bují nesvoboda a korporatokracie. Nejsilnější ekonomické zájmy globálních korporátních elit - fakticky jde o globální mafii -  jsou tím, co dnes korumpuje státy včetně našeho.

Nástrojem nejsilnějších ekonomických zájmů jsou peníze, přesněji, právo vlastnit peníze. Bylo a je iluzí domnívat se, že vlastník bude cítit a uplatňovat svou odpovědnost za svůj majetek. Jsou vlastníci, kteří tak činí a stavem svého majetku se mohou pyšnit. Jsou ale také vlastníci, a ti jsou v drtivé většině, kteří se o svůj majetek nestarají. S penězi jako majetkem je to podobné - někdo se o ně stará a nemusí se zadlužovat a někdo ne a žije v nejistotě v důsledku svého přístupu k penězům. Nic ale neobhajuje skutečnost, že peníze jsou v současnosti vždy součástí majetku fyzických osob. K čemu to vede?

Současný socioekonomický systém a především jeho klíčová složka - finanční subsystém - vytváří nejistoty, jež postihují doslova každého. Na obranu před nejistotami jsou vytvářeny peněžní rezervy jako nejuniverzálnější forma rezerv. Činí tak lidé i podniky. Čím více peněz je v rezervách (úsporách) tím více jich schází pro investice a hlavně pro transakce - tedy pro směnu. Zkrátka aby docházelo ke směně, musí být dostatek pohotovostních peněz a není-li jich dost, sáhne se do rezerv. To vše při trvale rostoucí průměrné výši rezerv jako odrazu rostoucí nejistoty, která tak současně brání rezervy rozpustit.

Jde to jinak

Proč tedy doslova zamykat peníze u jednotlivých lidí v jejich vlastnictví, když jejich jedinou skutečnou funkcí je pouze zprostředkovat směnu? Jde to jednoduše jinak: Každý člověk dostane garantovaný příděl peněz. Jak je to možné? Nejde totiž o peníze, ale o jejich nárokové obrazy. Ty jsou výhradně elektronické  a jejich celková potřeba v ekonomice je zlomkem toho, do představují dnešní peníze v oběhu a mimo oběh. Tím, že nejde o osobní majetek, je možné je využít během jedné vteřiny třeba tisíckrát, vždy k jiné směně. Tím se řádově sníží náklady na udržení celého finančního a platebního systému.

Otevírá se tak možnost zvýšit minimální mzdu a plat na úroveň dnešních průměrných, nebo dokonce ještě výše. To vše za důvodného předpokladu, že od daní osvobozená ekonomika bude produkovat levně vše potřebné díky uvolněné iniciativě lidí, kteří si uvědomí, že na jejich práci nikdo neparazituje. Ti, kteří pracují nejlépe, si pak mohou "vydělat" vyšší objem toho, co pak tvoří jejich nárok pro platby.

Pochopitelně že elektronická povaha takových "peněz" vyvolává oprávněné otázky o bezpečnosti. Tu zajistí nová pokročilá kvantová technologie, která stojí za kvantovým finančním systémem (QFS). Takový systém sdruží všechny osobní "účty" jako nároky na platební prostředky. Je opatřen indikací jakéhokoli neautorizovaného přístupu a autorizaci má založenu na otisku přirozeného genetického kódu uživatele. Je tedy třeba zcela jasně říci, že QFS je plně zabezpečeným a neprolomitelkným "sejfem" s daty pro použití platebních nároků všech lidí na naší planetě. To, co známe za bezpečnostní rizika elektronických peněz ze současné doby, QFS beze zbytku řeší.

Pochopitelně že to vše vyžaduje změnu lidského přístupu k životu, opuštění všech dosavadních ekonomických pouček a vědomé přistoupení k lidsky důstojné sounáležité a bezpečné budoucnosti. Čím dříve si uvedomíme, že místo vzájemných bojů je lépe přátelsky spolupracovat na rovném základě a soutěžit pouze o nejlepší řešení, tím dříve obrovské výhody tohoto nového systému budeme moci využívat. Kromě peněz nikdo o žádný majetek nepřijde, pokud k němu přišel nekonfliktně a legálně. Peníze přestanou být součástí majetku, nahradí je v reálných podmínkách platební nároky jako obecně dostupný nástroj pro všechny, kdo pracují a formou dávek pak doputují i těm, kteří pracovat nemohou. Problém budou mít pouze ti, kteří pracovat mohou, ale nechce se jim. Nikdo jim rozhodně v novém systému podstrojovat nebude. Práva jsou totiž na straně lidí osobně odpovědných.

 NESARA ČR

V reakci na původní projekt NESARA v USA z roku 2000, který byl na dlouhou dobu cíleně zadupán do země umělým představením "9/11" v roce 2001 a postupně vzkříšen do podoby globální - GESARA - došlo k úpravě originálního českého projektu celospolečenské a ekonomické změny z dílny Ing. Jiřího Schlimbacha (oběť covidfašismu v ČR) podle základních principů plánu GESARA.

GESARA - Global Economic, Security and Reform Act - představuje antipoda šíleným plánům WEF v podobě NWO. GESARA je prodchnuta lidskostí a vírou v zdravé jádro v každém člověku, jakkoli dočasně ovlivněném propagandou boje o moc a postavení na úkor většiny lidí. Máme za to, že vytrvalou prací lze lidské bytosti sešlé z lidské cesty opět na tuto cestu vrátit. GESARA má v současnosti 25 prolínajících se bodů plánu globální reformy. NESARA ČR je postavena na následujících pilířích:

 1. Peníze jsou pouhý nástroj směny a jako takové musí být dostupné jako nárok každému člověku k zajištění materiální složky důstojného života.
 2. Peníze nelze vlastnit, a tedy ani s nimi obchodovat nebo je shromažďovat.
 3. Výroba závisí na disponibilních zdrojích, jež jsou monitorovány a výrobní programy z toho vycházejí.
 4. Lidská tvořivost je motorem nové ekonomiky v mezích mravnosti a národohospodářské strategie.
 5. Destruktivní konkurenci nahrazuje ekonomická spolupráce se soutěží o nejlepší řešení při celospolečenském přínosu.
 6. Veškeré tržní vztahy jsou možné pouze na dvoustranném nebo vícestranném základě, žádné finanční, kapitálové či komoditní trhy nejsou přípustné.
 7. Stát je řízen radou moudrých z přímo volených a odvolávaných reprezentantů běžných lidí, občanů.
 8. Politické strany a hnutí zanikají a místo nich společnost řídí vědomí odborníci se strategickým a systémovým myšlením vybraní dle kvalifikačních kritérií radou moudrých.
 9. Volební systém je založen na pokročilých kvantových technologiích, volby nelze zfalšovat a hlasy jsou bez dalších zásahů archivovány.
 10. Každý člověk má svá nezadatelná lidská práva a současně i povinnosti vůči celé společnosti.
 11. Každý člověk se řídí svým svědomím, na základě mravních principů, mezi něž patří osobní odpovědnost, tvořivost, ohleduplnost  a lidská sounáležitost.
 12. Právní systém je založen na mravních principech jako jednoduchý návod k bezkolizní životní cestě pro každého člověka.
 13. Ústava obsahuje základní mravní principy a způsob jejich promítnutí z zákonech.
 14. Bezpečnost se odvíjí od vnější bezpečnosti státu a současně od bezpečí každého občana a představuje společenskou povinnost pro každého bránit svou vlast, důstojný život a odpovědnou svobodu každého člověka.
 15. Smlouvy mezi lidmi, podniky a státy jsou uzavírány na principu rovnosti a jsou pro signatáře zákonem.
 16. Zdraví lidí je zajištěno preventivními programy a novými zdravotními technologiemi z přátelských oblastí naší Galaxie.
 17. Lidé v postproduktivním věku pobírají důchod ve výši zajišťující důstojné stáří.
 18. Společnost prostřednictvím státu podporuje sociální práci s lidmi, kteří sešli z cesty a kteří trpí neodstranitelnou fyzickou či duševní poruchou (většina takových poruch je pokročilými zdravotními technologiemi odstranitelná).
 19. Společnost prostřednictvím státu podporuje pokročilý bezkonfliktní technologický rozvoj a osvojení technologií dosud utajovaných globální elitou a nabízených galatickými přáteli.
 20. Vzdělávání se řídi mravními principy a dobrými příklady z praxe.
 21. V rámci vzdělávání se upřednostňuje kritické, tvůrčí, systémové a strategické myšlení a obecná vnímavost.
 22. Společnost prostřednictvím státu podporuje rozvoj vědy založené na nových poznatcích a experimentech bez bariér nefunkčních a nereálných teorií.
 23. Společnost disponuje duchovní a technologicky zajištěnou účinnou sebeobranou před jakýmkoli nebezpečím, jež by na naší planetě nebo mimo ni vzniklo a ohrožovalo by národní a globální lidskou civilizaci.
 24. Společnost disponuje novými formami energií a novými technologiemi k jejich výrobě a distribuci.Volná energie a prostředky využívající volnou energii jsou celospolečensky zdarma, resp. jen za cenu těchto prostředků.
 25. Veškeré nelidské praktiky nejsou přípustné a ty, kdo je budou provádět, stihne nejtvrdší trest podle galatických pravidel.
Těchto dvacet pět pilířů plánu NESARA ČR je oproti plánu GESARA důslednější ve finanční a právní oblasti, naopak využívá technologických možností jež GESARA přináší. Plán je připraven ke spuštění, jakmile bude GESARA globálně vyhlášena, což nastane po zbavení se nelidských bytostí na naší planetě a po polidštění lidské populace.

pátek 25. září 2020

 Mnichovská zrada a co z ní plyne

Blíží se nechvalně známé datum zrady západních mocností, které bez jakéhokoli svědomí přenechaly v rozporu s podepsanými smlouvamí Československo Hitlerovi a jeho nacistickým vrahům. Ti, pro něž byly smlouvy s Československem cárem papíru tehdy, jsou pro ně cárem papíru i dnes. Vláda kolaboruje s nestoudnou mírou lokajství západním elitám a ještě se nestydí tvrdit, že je to v náš prospěch.

Cílem globální moci a její suity je vymazat mírumilovné slovanské obyvatelstvo ctící tradice a přátelské vztahy a rovnoprávné soužití s jinými etniky a národy ve světě. Je absurdní, že opět ti zrádci hovoří o míru a současně vyhrožují RF a dalším zemím toužícím po nezávislosti a míru.

Pod vlajkami mocnářů dříve umírali prostí odvedenci i námezdní žoldáci. Dnes pod vlakou míru, svobody  demokracie, falešnou jak prodejná děvka, bují vojeskoprůmyslové komplexy euroatlantických psychopatů. Toto si naše země nemůže a nesmí nechat líbit a co nejdříve opustit závislé postavení v EU a obdobně závislé postavení v NATO. Dnešní prioritou je odstranit veškeré mocenské vlivy zvenčí a začít si vládnout sami, v dělné a cílevědomé diskusi a za rozhodování moudrých a zodpovědných lidí. 

Lidé jistě uvítají minimální mzdu 35 000 Kč, kterou může přinést pouze soběstačný ekonomický systém (SES), prosazovaný moudrými lidmi s národně sociální orientací. Kromě finančních jistot tento systém vede k eliminaci 90 % kriminality, korupce, mafiánsteví a samozřejmě také inflace, úroků a většiny neefektivních půjček, o elitou řízených finančních hrách nemluvě. Tento systém díky eliminaci většiny nejistot otevírá veškerý tvůrčí potenciál lidí, který představuje pravé bohatství našeho národa. Systém současně podporuje spolupráci před destruktivní konkurencí. To vše zásadním způsobem zlevňuje celou ekonomiku. Ta vyprodukuje pouze to, na co stačí disponibilní zdroje vlastní a nakoupené v zahraničí. Lidé se postupně naučí vážit si kvality před kvantitou a místo zbytečných spotřebních předmětů raději uvítají trvanlivé zboží a pouze nezbytné kvalitní služby. Záporná zpětná vazba bude zásadním faktorem nápravy společnosti.

neděle 14. června 2020

Trojice státníků lidské budoucnosti

Mediálně zcela nepodchycené upevňování spolupráce vůdčích duchů RF a Číny a jejich zemí není po chuti ani Globálnímu Principálovi, natož pak US deep state kabale a všem jejich vlastizrádným přisluhovačům. Ruská vojenská přehlídka nově naplánovaná na 24.6.2020 je naplánována na vrcholně sympolické datum. Toho dne Stalin přiměl hlavy rodů Rotschildů a Rockefellerů (a jejich prostřednictvím i Warburgy a další z globálního klanu) k podpisu dohody, v níž se strany zavazují nepoužít proti sobě zbraně. Letos to bude 75 let od podpisu této dohody, jejíž platnost právě po této době končí.

Kromě přehlídky demonstrující schopnost vojenských obranných sil RF nejen ubránbit svou zemi, ale také zničit případného agresora, bezpochyby dojde k možná zcela utajenému a nikým nepovšimnutému aktu obnovy této smlouvy minimálně na další třičtvrtěstoletí.

Bude chtít DJT sdílet tento závazek, bude-li pozván též? Bude chtít pochopit a sdílet strategii polidštění tohoto světa? Jeho osobní schůzky s VVP a četné telefonáty jistě nebyly zdvořilostní státnickou etiketou, ale příležitostí k odhalení podstaty řízení tohoto světa. Jelikož jsou VVP, STP i DJT lidé s dostatečně vyvinutou a neoslabenou lidskou psychikou (DJT to dokazuje přebíráním řady idejí a řídicích postupů Henryho Forda I), lze s pravděpodobností blížící se jistotě očekávat, že mír nebude ohrožen a že psychopaté strany globální války budou eliminováni. Schopnosti VVP vyjednávat mírové podmínky je dlouhodobě známa, a to i Globálnímu Principálovi. Ten zjišťuje, že jeho mnohatisíciletá vláda nad touto planetou je u konce. Sociální čas nabírá na rychlosti a Změna, jež se zdála nemožnou, je již za dveřmi.

Buďme lidé, chovejme se jako lidé a ne jako zvířata, zombie či démoni. Pak budeme součástí Změny a nikoli její zaslouženou obětí.